Informace pro oblast kulturního dědictví

Hledání partnerů

Partnery můžete vyhledávat pomocí elektronických databází, můžete zde svůj projekt zároveň zaregistrovat

Seznamy organizací v oblasti kultury a kulturního dědictví

Přehledy podpořených projektů v rámci programu Culture

Více informací a kontaktů na stránkách jednotlivých národních kanceláří zemí, účastnících se Programu Culture

[ Program Culture ] [ Hledání partnerů ] [ Projekty s účastí ČR (English version) ]
[ Programy, příspěvky a granty na podporu péče o kulturní dědictví ] [ Aktuální výzvy a informace ]
[ Kontakty (English version) ] [ Cena Evropské unie / Europa Nostra ]

Design a realizace: Duchek Rene - Text: NPÚ