Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V dalších letech absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (obor psychologie) a v roce 2014 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na právo a právní vědu. Spolupracoval s lidskoprávními organizacemi a společnostmi v oblasti řízení lidských zdrojů. Mezi lety 2011 a 2014 vedl na ČVUT předměty z oboru psychologie. V Národním památkovém ústavu pracuje od roku 2012, kdy nastoupil do právního oddělení. Vedl kancelář generální ředitelky a od ledna 2017 do prosince 2021 zastával pozici prvního náměstka generální ředitelky.

Odborně se zaměřuje na pracovní právo a řízení lidských zdrojů. Působí jako člen sektorové rady pro kulturu, která tvoří metodiku a standardy celoživotního vzdělávání. Je členem poradní skupiny náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví pro oblast edukací a vzdělávání.

Od 1. ledna 2022 je jmenován ředitelem územní památkové správy v Praze.