Nově prohlášené památky

Díky vzájemné spolupráci památkářů z našeho územního odborného pracoviště s úřady a vlastníky hodnotných historických areálů a objektů prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky ty nejvýznamnější z nich za nové nemovité kulturní památky Královéhradeckého kraje.

Přírůstky památkového fondu Královéhradeckého kraje

2022

 

2014

2009