Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2012

Kolektiv (sborník)

Sborník 2012 přináší třináct odborných tématických příspěvků pracovníků Národního památkové ústavu v Olomouci, které jsou určeny nejen specialistům, ale i široké veřejnosti. Oproti loňskému je obsahově bohatší a za stejnou cenu.

V prvním příspěvku popisuje Ondřej Belšík barokní krov mansardové střechy Římskokatolické fary v Měrotíně, včetně nálezové situace a interpretace památkového hodnocení. Slavnostního sálu olomoucké radnice si z hlediska pozdně gotické kamenické produkce všímá Zdenka Bláhová, do litovelských masných krámů přivádí historickými prameny čtenáře Karel Faltýnek. Vlivem změny obyvatelstva na stavební fond vesnic na Jesenicku se zabývá Jiří Kaláb, v článku Jana Kubeše je středem zájmu dosud nedoceněná výzdoba slavnostního sálu dnešní základní školy Komenium v Olomouci (barevná stropní malba je na zadní straně obálky Sborníku). Petr Kubeša se ohlíží za historií zámeckých zahrad v Hranicích a příspěvkem Třeština popisuje autorka Jarmila Marková typický případ výjimečně dochované hornohanácké zemědělské vesnice posazené do svahu počínající Úsovské vrchoviny a severního cípu Litovelského pomoraví. O restaurování a historii kaple sv. Rocha v Úsově se rozepisuje Hana Myslivečková. Objasnění jednotlivých vývojových fází kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách přináší ve svém průzkumu Eva Pulkrtová. Cílem příspěvku Milana Škobrtala je vyvolání debaty nad kompozičně i stylově pozoruhodnou dřevěnou skulpturou nazývanou Oplakávání z Choliny. Tomáš Vítek sleduje ve své studii soubor barokních intarzovaných dveří na faře ve Šternberku. Článek Hany Vitešníkové se zabývá kulturní památkou na hranici olomouckého a moravskoslezského kraje – křížovou cestou v Rudě u Rýmařova. Současné trendy přizpůsobování historické architektury technickým standardům soudobé stavební produkce řeší Aneta Zlámalová na rekonstrukci domu pro Středomoravské elektrárny v Přerově.

Celá publikace je bohatě ilustrována a nechybí v ní ani nákresy a mapy v černobílém provedení s barevnou obálkou.

Sborník lze zakoupit na olomouckém pracovišti NPÚ v Petrášově paláci na Horním náměstí 25 (V. Staněk), cena 100,- Kč.

Další informace

kraj: Olomoucký kraj

vazba: brožovaná

místo vydání: Olomouc

rok vydání: 2012

počet stran: 168

jazyk: česky

resumé atp.: německy

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Olomouci

ISBN: 978-80-86570-24-2

formát - šířka v mm: 140

formát - výška v mm: 200

novinka: www.npu.cz/news/11294-n/