Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Monumentorum Custos 2011

Kolektiv (sborník)

Časopis pro památky severozápadních Čech

 

 

 

Obsah:

Michaela Hrubá, Michaela Ottová: Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku. Aktuální výzkum tzv. saské resansce v Čechách.

Jan Hanzlík: Architektonické soutěže na přelomu 19. a 20. století v Teplicích a okolí. Zadavatelé, účastníci, průběh a společenský kontext

Vít Honys: Věrnost tradici, aneb sonda do díla regionálního varhanáře Štefana Müllera z Křemýže

Marian Hochel: Ve věci "hospital, Duchcov, důvěrné".

Lubomír Turčan, Martin Barus: Gotická madona ze Zadní Lhoty u Těchlovic ve světle nových faktů.

Václav Zeman: Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku.

Marta Pavlíková: Historické fotografie ve sbírkách Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem

Eva Francová: Svaté schody v Rumburku a jejich restaurování v letech 2007-2011

Mirjam Skoumalová: Zaniklý kostel sv. Františka Serafinského v Dolině, okres Chomutov

Jiří Bureš: Kostel sv. Jiljí v Libyni - muzeum uměleckého kovářství a tvorby vitrají

Jindřich Zajíc: Obnova zvonic kostelů sv. Václava v Dlažkovicích a sv. Petra a Pavla v Sutomi

Dana Průchová: Valdštejnská zámecká obrazárny v Duchcově

Jiří Bureš: Zpráva z konference Poohří II. - "Památky a společnost"

Martin Medek: Prezentace projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech v rámci výstavy na zámku Duchcov

Michaela Hrubá, Barbora Větrovská: Odborná konference absolventů a studentů: 20 let KHR - Ohlédnutí

David Skalický: 3D tisk oltářních soch z kostela sv. Floriána v Krásném Březně

Další informace

kraj: Ústecký kraj

další autoři: a kol.

místo vydání: Ústí nad Labem

rok vydání: 2012

počet stran: 110

jazyk: česky

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

novinka: www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-usti-nad-labem/cinnost-a-poskytovane-sluzby/publikacni-cinnost/monumentorum-custos/