Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace

MATĚJ, Miloš
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci "Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace" autorského kolektivu vedeného Milošem Matějem. Odborná publikace nabízí nejen přehled chráněného průmyslového dědictví oblasti, ale také přehled technického zařízení a objektů, které byly ve své době významné. Dnes již částečně nebo zcela zanikly a čitelné jsou pouze v podobě stavebních fragmentů a terénních pozůstatků.

Publikace nabízí postupnou orientaci ve složitém vývoji a provázanosti jednotlivých oborů. Autor v úvodní části „Historický vývoj“ nastiňuje základní etapy dolování (včetně geografických a geologických poměrů), vzájemné provázání s železniční dopravou a dalšími odvětvími využívajícími vytěžené uhlí (koksárenství, neúspěšný pokus výroby surového železa, výroba briket, energetika). Další kapitola je věnována technickému a stavebnímu vývoji.

"Katalog společností a důlních podnikatelů" uvádí základní informace o podnikatelských subjektech, těžebních společnostech a významných osobnostech. Hlavní část představuje "Katalog kulturních památek a průmyslového dědictví". Katalog je řazen abecedně, vždy podle katastrálního území a nejstaršího názvu podniku. (Název podniku se v průběhu vývoje obvykle několikrát měnil.) Na textovou část vždy navazuje přehledová mapa s vyznačenými objekty a technickým zařízením významným z hlediska památkové péče. V závěru knihy se nachází celková přehledová mapa a tabulky s informacemi o dataci a typologii.

Publikace je financována z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a s dotační podporou Nadace Landek Ostrava.

Autoři: Matěj, Miloš – Klát, Jaroslav – Plchová, Jarmila – Kyselák, Jan

Další informace

téma: seznamy památek, technické památky

typ památky: architektonická památka, stavební památka, technická památka

kraj: Moravskoslezský kraj

další autoři: a kol.

vazba: vázaná

místo vydání: Ostrava

rok vydání: 2012

počet stran: 200

jazyk: česky

resumé atp.: anglicky

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Ostravě

ISBN: 978-80-85034-67-7

novinka: www.npu.cz/news/11276-n/

novinka další: www.npu.cz/news/14010-n/